rijsoord banner

- Rijsoord, 21 Juli. Daartoe in staat gesteld door de Vereniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek deden de leerlingen uit de hoogste klasssen der Openbare School Donderdag j.l. een uitstapje naar Rotterdam. Achtereenvolgens werd een bezoek gebracht aan de Diergaarde, het Park, den speeltuin Rosenburg te Kralingen en de Fransche Bazar.
het spreekt van zelf, dat de dorstige kelen en de hongerige magen op tijd werden gelaafd en gespijzigd. Wat in Rotterdam te ver was, om te loopen, werd per tram afgelegd. Hoewel des mrogens met regen vertrokken, bleef het den geheelen dag tamelijk goed weer, totdat het tegen den avond weer misliep.
De leerlingen uit de andere klassen zullen den 5den Augustus a.s. in de school worden onthaald.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 22 Juli 1908 (31e jg. No. 3178)