rijsoord banner

- Rijsoord, 2 Juli. Wegens beleediging van den nachtwaker Johs. van Gameren, op den avond van 1 Juni j.l. moest zich vrijdag voor de Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht verantwoorden de 24-jarige sjouwer P. de R. alhier. Het O.M. requireerde tegen hem f 10 boete subs. 5 dagen hechtenis.

De Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht deed vrjdag j.l. uitspraak in de zaak van M.S. koloniaal bij het werfdepot te Harderwijk en C.B. arbeider, alhier en veroordeelde ieder tot 14 dagen gevangenisstraf.

- Toen P. de Gelder Zaterdagavond j.l. zich bevond op den zolder boven de braakloods der stoom-vlaszwingelarij van den heer C. van Nes, viel hij, warschijnlijk door het wippen eener losliggende plank naar beneden. In bewusteloozen toestand, met eene wonde aan het achterhoofd, werd hij huiswaarts gedragen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 3 juli 1907 (30e jg. No. 3068)