rijsoord banner

Landbouw. De heer Corn. van Nes, te Rijsoord, die in de Waal en Devel de Kortrijksche methode van vlasroten toepast, deelt in De Nieuwe Hoeksche Waard mede, dat hem ten duidelijkste gebleken is, dat er eene belangrijke winst uit deze veranderde rootwijze verkregen kan worden. Andere voordeelen: minder walgelijke reuk en minder stof bij de bewerking.

Dordrechtsche Courant 22-3-1895