rijsoord banner

- Ridderkerk, 30 April. De heeren C.A. Karseboom, C. Labrijn en A. Velthuizen Az. zijn door Burgemeester en Wethouders benoemd tot tegenschatters voor de personeele belasting.

- Onze herder en leeraar ds. A.H. De Klerck heeft geen vrijheid gevonden de beroeping voor Wijk c.a. aan te nemen, maar heeft daarvoor bedankt.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 30 April. heden morgen circa half vijf ure had er onder deze gemeente aan den Krommen weg een ongeluk plaats, hetwelk schromelijk gevolgen na zich hadden kunnen slepen. Gelukkig liep alles nog al goed af. De heeren B. en A. Plaisier, eerstgenoemde woonachtig onder Ridderkerk en laatstgenoemde alhier, waren reeds vroegtijdig van een familiebezoek te Strijen komen rijden met een rijtuig bespannen met een paard. Op de hoogte van bovengemelden weg gekomen, liep door het losgaan van een der strengen het paard uit de boomen en ging het rijtuig den weg af te water. De heer A. Plaisier sprong nog vroegtijdig genoeg uit het rijtuig om het paard te grijpen. De moeder van B. Plaisier wen de vrouw van A. Plaisier welke achter in het rijtuig zaten konden met moeite gered worden. Letsel of kneuzingen bekwam niemand. Alleen het rijtuig en tuig bekwam eenige schade.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 2 mei 1891 (14e jg.)