rijsoord banner

- Rijsoord, 26 April. De landbouwer W.P. uit Kijfhoek bracht de vorige week zijne fiets ter reparatie bij den heer G. Stok alhier. Zijn hond, die hem dien tijd trouw gevolgd had, was bij het naar huis rijden nergens te zien. Een paar uur later staat het dier voor de woning van den heer S. Deze neemt hem in huis en de hond legt zich naast de fiets van zijn meester. Waar de heer S. de fiets ook zet, altijd wordt deze trouw bewaakt door den hond. Zatermorgen jl. werd de gerepareerde fiets weder naar haren eigenaar gebracht en onze trouwe viervoeter week geen pas van de fiets. De landbouwer P. die zijn hond reeds verloren waande, was niet weinig verwonderd, toen hij zijne fiets begeleid zag door zijn hond.

- Heerjansdam, 27 April. Zaterdag slaagde te 's-Hage voor het onderwijzers-examen de heer W. Visser alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 27 april 1904 (27e jg. No. 2736)