rijsoord banner

- Rijsoord, 26 Juni. Onze geachte leeraar, ds. Sleeswijk Visser, deelde in de jl. Zondag morgen gehouden godsdienstoefening mede, voor het beroep naar Lopik te hebben bedankt, maar dat hij eene beroeping had ontvangen naar Wilsum. Bij het eindigen der godsdienstoefening werd ZEw. de bekende zegenbede van psalm 134 door de gemeente toegezonden.

- Hoe weldadig de verbeide regen ook op al het te veld staande heeft gewerkt, bestaat er voor het vlasgewas nog steeds de vrees, dat veel daarvan niet de vereischte lengte zal bekomen. In het zuiden des lands is een gedeelte vlas door hagelslag vernield.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 27 juni 1888 (11e jg. No. 1093)