rijsoord banner

- Rijsoord, 3 Januari. In de gisteren gehouden namiddag-godsdienstoefening dankte onze geachte predikant, ds. De Klerck, den onbekenden gevers, voor de buitengewone gaven ten bedrage van 250 gulden, in het morgenuur gecollecteerd voor de diaconie-armen en tevens voor eene gift van 50 gulden vor de school met den Bijbel. Hieruit zien wij, dat er nog handen en harten geopend worden om het goede, ook voor zijn arme natuurgenooten te zoeken.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 8 januari 1887 (no. 940)