rijsoord banner

- Ridderkerk, 19 Maart. Heden herdacht onze geachte burgemester de heer L. KRUIJFF Lz Sr, den dag waarop hij voor 40 jaren werd benoemd tot hoofd der gemeente Schipluiden. Na aldaar 13 jaren te zijn werkzaam geweest, ontving hij zijne benoeming tot hoofd dezer gemeente, welk ambt hij thans 27 jaren onafgebroken bekleedt.

- Bij den gemeenteraad is ingekomen een adres, onderteekend door vele ingezetenen dezer gemeente, het verzoek inhoudende, om op de aanvrage om concessie van de heeren Bottenberg en De Jongh tot aanleg en exploitatie eener waterleiding alhier, gunstig te beschikken.

- Rijsoord, 17 Maart. Na gehouden examen zijn tot de rijksnormaallessen alhier toegelaten W. Van der Hilt en K. De Gijp. Geen der candidaten werd afgewezen. Voor de voorbereidende klasse zijn aangenomen H. Advokaat, L. Bakker en E. Feitsma. Geen afgewezen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 21 Maart 1888 (11de jg no. 1065)