rijsoord banner

- Ridderkerk, 15 September. Op Woensdag 20 September a.s. zal door het gemeentebestuur in het gemeentehuis de aanbesteding plaats hebben der straatlantaarn-verlichting in de verschillende wijken der gemeente en de leverantie van de benoodigde steenkolen en petroleum.

- Rijsoord, 15 September. Onze vroegere dorpsgenoot, de heer J. de Back, klerk der posterijen en telegrafie 2de klasse, te Amsterdam (telegraafkantoor), is verplaatst naar Rotterdam (telegraafkantoor).

- Bolnes, 15 September. Op het landgoed Ten Donck is door den tuinbaas den heer P.A. de Gelder een pompoenplant gekweekt, waaraan behalve eenige kleine, acht groote pompoenen zijn gegroeid. Deze acht, die gezamelijk 793 pond wegen, zijn afzonderlijk 132-114-108-100-94-80-60 pond zwaar. Pompoenen, die zulk een gewicht hebben, zijn zelden gezien. Ieder belangstellende zal wel vergund worden ze in ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 16 september 1905 (28e jg. No. 2881)