rijsoord banner

- Rijsoord, 2 Sepetmber. De verjaardag van H.M. de Koningin werd Zondag jl. kerkelijk herdacht, terwijl ook dien dag enkele vlaggen wapperden, welke reeds den avond te voren waren ontplooid. Maandag echter was de lust tot vlaggen grooter. Volgens de traditie had zich de schooljeugd dien dag met de geliefde oranjekleur versierd en deed hare gebruikelijke "optochten", waarbij zij hier en daar eenige versnapering opliep. Op den avond van dien dag hield de Christelijk fanfarecorps "Concordia" in eene met vlaggen versierde en met lampions verlichte boot een tochtje op de Waal, hetgeen heel wat volk op de been bracht.

- Op het verzoek van eenige bewoners uit den Waalweg, den Waaldijk en den Straatweg, om de eersten ook te laten profiteeren van de avondbestelling en de anderen van de vroegere postbestelling, is afwijzend beschikt.

- Zondagmorgen a.s. te half tien hoopt in de Ned. Herv. kerk op te treden de heer H. Altevogt Jr., candidaat tot den Heiligen Dienst te Rotterdam.

woensdag 3 september 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2566