rijsoord banner

(kritiek op het artikel van Mary Hutchinson Peixotto)

SCRIBNER'S MAGAZINE.

Des zomers worden Rijsoord en omstreken (op den weg Rotterdam — Dordt) vergiftigd door een zwerm Amerikaansche juffrouwtjes en heertjes, die daar elken boom, elken boer, elken ezel en elk molentje uitteekenen of uitschilderen. Een dier juffrouwtjes heeft 't nu in haar hoofd gekregen in „Scribner" een onbenullig artikel over Holland te schrijven, dat zij „A summer in sabots" (een zomer op klompen) noemt. Zij spreekt van „Vrow"' Bloch (in plaats van vrouw), van „Eukhingen" (in plaats van „Eukhuijzen") van „coif" (in plaats van „kap") enz. Er zijn wat prentjes bij, meestal naar foto's.

De Hollandsche Revue, Volume 6, 23 mei 1901