rijsoord banner

- Rijsoord, 16 Januari 1894. De ijspret schijnt gedaan te zijn. Een enkele kwajongen moge zich nog wagen op de natte banen en daardoor onrust brengen in de goedhartige zielen van loerende moeders, wien de schrik om het hart slaat, indien ze een hunner dierbaarste panden over de ijsvlakte zien loopen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 17 januari 1894 (17e jg. nr. 1669)