rijsoord banner

- (advertentie) JONGELIEDEN, die den leeftijd van 15 jaar bereikt hebben, kunnen zich tot 2 Juli a.s. als leerlingen voor den landbouwcursus te Rijsoord aanmelden bij den heer G.A. DE VRIES, Hoofd der 1e openb. school te H.-I.-Ambacht, of bij de Bestuursleden der Afdeeling "Eiland IJsselmonde" der Holl. M.ij van Landbouw, de Heeren P.A. DEN BOER en D.R. WIJCKERHELD BISDOM, beiden te Barendrech.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 12 juni 1907 (30e jg. No. 3062)