rijsoord banner

- Ridderkerk, 4 Maart. De Letterlievende Vereniging CREMER alhier, is voornemens op Donderdag den 17 Maart a.s. hare laatste uitvoering in dit winterseizoen te geven.

- Rijsoord, 4 Maart. Het schoone lenteweer verschaft aan land- en tuinman veel drukte. Was er over den gang der vlasserij alweer niet zeer te roemen, een verblijdend teeken is het toch, de enorme hoeveelheid zaailijnzaad te zien verschepen, zoo naar het Zuiden als naar het Noorden des lands, om uitgezaaid te worden.

- Naar wij vernemen zal alhier weldra een school met den Bijbel verrijzen.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 5 maart 1887 (no. 956)