rijsoord banner

Ridderkerk, 26 Mei. De gemeenteraad heeft besloten, in den daar te stellen bij-toren te Rijsoord ten dienste der Drinkwaterleiding, in te richten eene politie-arrestanten-bewaarplaats, waarvan de kosten worden begroot op f 200.-.

- Op een krachtens artikel 21 der Drankwet ingediend adres door P. den Hoed, slijter alhier, tot verlaging van zijnen aanslag in het vergunningsrecht werd door den Raad dezer gemeente afwijzend beschikt.

- Door den Raad dezer gemeente is tot lid van het Burgerlijk Armbestuur benoemd de heer Adr. Molendijk, ter vervulling van de vacature in dat bestuur ontstaan door het overlijden van zijnen vader den heer A.L. Molendijk.

- Van de werf der firma Gebrs. Pot alhier, is met goed gevolg te water gelaten het rijnschip Suzanna, gebouwd voor rekening van den heer Schürmann te Duisburg en van de firma der firma Boele & Pot is eveneens met goed gevolg te water gelaten het rijnschip no. 68, voor de Mannheimer Dampfschiffs Gesellschaft.

- Rijsoord, 26 Mei. De strenge nachtvorsten in het begin dezer week hebben in de tuinen en op de akkers heel wat schade aangericht.

- Heerjansdam, 26 Mei. Voor de opengevallen betrekking van onderwijzer aan de o.l. school alhier hebben zich 4 sollicitanten aangemeld, van welke een zich heeft teruggetrokken.

- Tot Hoofd-Ingeland van de Zwijndrechtsche Waard voor den polder Kijfhoek is herbenoemd ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 27 mei 1905 (28e jg. No. 2849)