rijsoord banner

- Rijsoord, 5 November. Hoe groot de belangstelling is in het herhalingsonderwijs blijkt wel uit het feit, dat zich voor dat onderwijs aan de openbare school alhier geen enkele leerling heeft aangemeld.

- De zomer is heen, het scheiden baart wee. Kan men dat merken aan moeder natuur, ook niet minder aan de leegte, welke de Amerikaansche schilders en schilderessen achterlaten. Het prachtige weer van de vorige weken heeft hen nog tot een wijle blijven gelokt, maar het winterweer van deze week dwingt hen tot vertrekken. En zoo zal Zaterdag a.s. de laatste schilderes mad. E.C.O. Sulevan met haar zoontje ons Rijsoord verlaten. Mej. H. Van Nes uit Rijsoord zal haar op haar reis vergezellen. Tal van kinderen en grooten zullen haar vertrek betreuren. Altijd was haar hand mildelijk geopend, om den speelmakkertjes van haar kind eenige verrassingen aan te bieden. Een "vaarwel" en een "tot weerziens" roepen wij beiden van harte toe.
- Een bewoner van den Waaldijk heeft de vorige dagen peen gedolven, zoogenaamd Zwijndrechtsche lange roode, van meer dan een el lengte en aan het boveneinde meer dan een decimeter breed. Het raad van genoemde peen was geleverd door den heer De Vlieger uit Oud-Beierland.

- De gruiter C., uit Barendrecht kwam heden avond, op de hoogte van den Noldijk, tot de treurige ontdekking, dat hij achter aan zijn wagen een lade miste. In die lade bevonden zich tal van ingepakte boodschappen, te zamen een waarde vertegenwoordigende van +- f 25. Het val maar moeielijk te rijmen, dat genoemde lade door het rijden uitgegleden is. Eerder gelooft men, dat kwaadwillige handen er haar hebben uitgetrokken en zich van alles hebben meester gemaakt.

zaterdag 6 november 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde (collectie Maliepaard, foto 28, map384)