rijsoord banner

- Rijsoord, 24 Mei. De Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft tegen September a.s. uitgeschreven eene nationale en internationale tentoontelling. De alhier gevestigde fok- en controlevereeniging "De Eersteling" zal naar deze tentoonstelling een twaalftal melkkoien en schotten zenden. Hiertoe hield zij Donderdagmorgen jl. eene keuring uit een 32-tal stuks vee. Met deze keuring waren belast de heeren W.J. Dam, W. van der Giessen Az., W. van Gilst en G.H. van der Poel. Het twaalftal op te zenden stuks vee behoort toe aan de heeren
W. van der Giessen Az te H.I.-Ambacht met ééne melkkoe;
D. van der Linden te Groote Lindt met ééne schot;
A. Reedijk alhier met ééne melkkoe;

P.Visser alhier met twee melkkoeien;

Pl. Stehouwer te H.I.-Ambacht met ééne melkkoe;
C.W. van der Kulk alhier met ééne melkkoe;
H. de Koning te Heerjansdam met ééne melkkoe;
R.B. Visser te Heerjansdam met ééne melkkoe;
Mej. Wed. P. Plaizier te Rijsoord met drie schooten.
Voor de reserve komen in aanmerking twee melkkoeien van den heer E.J. Schaap te Heerjansdam en ééne melkkoe van Mej. Wed. P. de Koning te Rijsoord.

- De Afdeeling "Eiland IJselmonde" der Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal Woensdag 29 Mei a.s. des namiddags te 6 ure ten huize van den heer G. Vink eene vergadering beleggen, ter bespreking van de oprichting eener Bietenverbouwers Vereeniging. Alle bietenverbouweers van het eiland IJselmonde worden dringend verzocht, bij deze vergadering tegenwoordig te willen zijn.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 25 mei 1907 (30e jg. No. 3057)