rijsoord banner

- Ridderkerk, 21 September. P.O. Leensvaart te Rijsoord mocht dezer dagen van H.M. de Koningin ontvangen een bedrag van f 25,- voor behandeling van zijne vrouw in het Gesticht voor Lupuslijders te Roterdam.
- Woensdag 26 September a.s, te half een uur zal door het gemeentebestuur in het gemeentehuis aanbesteding plaats hebben der straatlantaarnverlichting in de verschillende wijken der gemeente en tevens van de leverantie van de benoodigde steenkolen en petroleum.
De vorwaarden liggen ter inzage op de secretarie.
- Bij publicatie van den Burgemeester dezer gemeente dd. 10 dezer, is ter kennis van belanghebbenden gebracht, dat in het aanstaand winterseizoen het voorbereidend militair onderricht voor de jongelieden in deze gemeente woonachtig, te beginnen met Zaterdag den 6 October e.k. zal gegeven worden elken Zaterdag, des avonds van 5 tot 9 in het Bij-Gemeentehuis op het Dorp.
- De landweerplichtige W. Jongenotter van de 33e compagnie Landweer-vesting-Artillerie uit deze gemeente is igneschikt verklaard tot de verdere warneming van den militairen dienst.
- Tot onderwijzer aan de openbare school op het Dorp is benoemd de heer A. Verheus te Monnikendam.
- A.s. Zondag den 23 Sept. hoopt de heer A. Couvee, candidaat tot den H. Dienst te 's-Gravenhage de morgengodsdienstoefening te leiden in de Herv. Kerk alhier.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 22-09-1906 (No. 2986)