rijsoord banner

- Rijsoord, 23 Februari. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben bij den Vleeschhouwer J. Rijsdijk alhier, dieven zich toegang weten te verschaffen tot de hal door het uitbreken van circa vijf en twintig pond rundvleesch. Hoewel er vermoeden bestaat, heeft men de dieven tot heden nog niet kunnen arresteeren. De politie doet streng onderzoek.

- Voor de visschers alhier is ook weder uitkomst gekomen. Gisteren werd voor het eerst weder met de zegen gevischt, na een gedwongen rust gedurende den geheelen winter.

woensdag 24 februari 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1990