rijsoord banner

- Ridderkerk, 16 Juli. Sedert Dinsdag 9 Juli jl. wordt alhier vermist en is zwervende de kweekeling bij het onderwijs, Jan de Kool, oud 17 jaar, geboren alhier den 9 Febr. 1890. het signalement is als volgt: lang 1,65 M., donker blaauwe oogen, bleeke kleur, donker blond haar, bol gezicht, zwaar van persoon, gekleed met z.g. sjokjespet, een lange blauwe das met groene streepen, flanellen sporthemd met grijze streepen, zwarte broek met witte stippen, blauwe kousen gemekrt J. en hooge rijgschoenen. Namens den vader verzoekt de Burgermeester opsporing, aanhouding en overbrenging.

- De voordracht tot benoeming van een onderwijzer met verplichte hofodakte aan de openbare school te Bolnes bestaat uit den eenigen sollicitant den heer C. Kuijsten te Trigt (Ermelo).

- Tot onderwijzer aan de bijzondere school te Rijsoord is benoemd de heer W. van Joolingen te Lange Ruige Weide.

- De heer Joh. Smit heeft zijn benoeming tot Lid van den Gemeenteraad aangenomen.

- De heer P.M. Langeveldt werd bevorderd tot de 4e klasse van 't gymnasium te Dordrecht.

- Bolnes, 16 Juli. De heer H. Pas deed met een diploma 2en graad eindexamen aan de H.B.S. 3 j.c. te Rotterdam. De jongeheer P. de Jongh ging voorwaardelijk over naar de 2e klas Chr. H.B.S. te Rotterdam. De heer P. Boele ging over tot de 5e kl. H.B.S. te Dordrecht.

- Slikkerveer, 16 Juli. Van de werf der firma Wed. C. Boele en zonen is dezer dagen met goed gevolg te water gelaten een ijzeren rijnschip, groot 940 last, gebouwd voor rekening eener buitenlandsche firma. Onmiddellijk daarna werd de kiel gelegd voor een dito rijnschip groot 760 last, eveneens voor een buitenlandsche firma. Op dier werf zijn nog in aanbouw twee zeelichters en een ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 17 juli 1907 (30e jg. No. 3072)