rijsoord banner

Rijsoord, 15 April. Nog altijd is men hier bezig met het zaaien van lijnzaad, terwijl het eerst gezaaide begint uit te komen door ontwikkeling die een paar dagen mooi weer te weeg bracht. Het leggen van de late aardappelen is in vollen gang. Menig arbeider profiteerde op tweeden Paaschdag van het schoone weer om zijn eigen hoekje land zonder verlet te beleggen. Het uienpoten kan als afgelopen beschouwd worden. De hoeveelheid aardappelen die wordt uitgepoot, is belangrijk. Het zoogenaamde wier, waarmede de bodem van ons boezemwater jaarlijks als een dike grasmet is bezet, was, den tijd van het jaar in aanmerking genomen, nog zeer weinig ontwikkeld, maar door de paar warme dagen die wij gehad hebben is het krachtig gegroeid en slaat schippers en visschers den schrik om het hart, bij de gedachte hoeveel weken zij van dat tuig weer last en schade zullen hebben. Arme schippers! Arme visschers!

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde, Kralingen & Vlaardingen zaterdag 16 april 1887 (10e jg.) No. 968