rijsoord banner

- Rijsoord, 24 December. Door houden van abonnementskaarten en door vaste reizigers op het traject Zwijndrecht-Middeldijk der Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij zal een adres verzonden worden aan den Raad van Beheer op de Spoorwegen, ten einde met den a.s. Zomerdienst eene betere regeling en aansluiting te verkrijgen.

- De Arrondissements-Rechtbank te Dordrecht deed Vrijdag j.l. uitspraak in de zaak C.B. alhier en veroordeelde hem, wegens misgadenling, tot 14 dagen gevangenisstraf.

- Donderdagavond a.s. te vijf uur zullen de leerlingen der Hervormde Zondagschool het Kerstfeest vieren in de Ned. Herv. Kerk.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 25 December 1907 (30e jg. No. 3118)