rijsoord banner

- Rijsoord, 1 November. Met Maandag 4 November a.s. zal op den openbare school alhier een aanvang gemaakt worden met het herhalingsonderwijs.
- Terwijl de zoon van den metselaar K. Velthuizen alhier bezig was met het afbreken van een schoorsteen, trof hem het ongeluk in den schoorsteen te glijden en zoo onverhoeds in de binnenkamer van de woning terecht te komen. De bewoners al heftig geschrikt van het geraas dat zich in den schoorsteen voordeed, namen ijlings de vlucht, voor dat Velthuizen, in het vertrek komende vallen, eene verklaring van het vreemde geluid kon geven. Nadat Velthuizen zich wat gerestaureerd en eene verklaring van de omstandigheden gegeven had, werd men gerust gesteld. Hoewel het geval zich ernstig liet aanzien, deed Velthuizen bij deze tuimeling niet meer dan een wondje aan het dijbeen op.
- Ds. W. Lamers, pred. bij de Hervormde gemeente alhier, komt voor op het drietal voor predikant bij dezelfde gemeente te Almeloo.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 2 november 1895 (18e jg. No. 1855)