rijsoord banner

- Rijsoord, 16 Mei. Als een gunstige tegenhanger van socialistische onverschilligheid tegenover den patroon of werkgever kan dienen, dat jl. Woensdag alhier de werklieden bij het herdenken van zijn vijf-en-twintigjarige echtvereeniging hunnen patroon een prachtige Statenbijbel met zilver beslag ten geschenke haven. Slechts 62 van de p.m. 100 arbeiders die bij het jubileerend echtpaar hun brood verdienen, konden bij de overhandiging van het geschenk tegenwoordig zijn omdat zij door werkzaamheden zich in andere streken ophouden.Opmerkelijk is het en het zilveren echtpaar herdachten ook dit met aandoening en dankbaarheid, zij moesten in en eersten tijd van hun huwelijk ook door werken hun brood verdienen.

- Als eene bijzonderheid dient vermelding, dat men heden morgen alhier bezig was met hooien.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 17 mei 1890 (13e jg.)