rijsoord banner

Rijsoord, 6 Augustus. Dinsdag 10 Augustus des avonds 6 uur zal de afdeeling "Eiland IJselmonde" van de H.M. v. L. eene vergadering houden bij den heer Van Warendorp alhier. De volgende onderwerpen zullen behandeld worden: Ingekomen stukken; Rekening en verantwoording van den penningmeester; benoemen van een afgevaardigde voor de aanstaande Alg. vergadering in September; Punten van beschrijving voor die algemeene vergadering.

zaterdag 7 augustus 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2037