rijsoord banner

- Rijsoord, 4 Mei. De heer W. Lamers deed heden zijn intrede, na des voormiddags bevestigd te zijn door zijn vader, Prof. Lamers. Des voormiddags was de tekst Joh: X: 7, des namiddags Hebr. XIII: 9: "het is goed, dat het hart gesterkt worde door genade." Beide godsdienstoefeningen werden door eene groote schade bijgewoond.

- Een voornaam ingezetene uit Dordrecht, die heden morgen te paard in deze gemeente kwam binnen rijden, trof het ongeluk bij het afstijgen met zijn voet in den stijgbeugel beklemd te raken, ten gevolge daarvan te vallen en den arm te breken. De heer G. Flohil, arts alhier, verleende dadelijk geneeskundige hulp.

- In de vorige week, had alhier een ernstig ongeluk plaats kunnen hebben. Terwijl een man met zijn negotiewagen, bespannen met een hit, den Eenigendijk passeerde, schrok de hit van een vélocipèderijder en begon te steigeren, waardoor man, hit en wagen van den hoogen dijk naar beneden tuimelden. De man en zijn hit kwamen er goed af, maar de wagen met den inhoud was erg beschadigd. De vélocipèderijder liet zich voor eene bijdrage van de schade vinden.
Moge dit voorbeeld evenwel de vélocipèderijders alweer tot voorzichtigheid aanmanen!

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 10 mei 1890 (13e jg.)