rijsoord banner

Rijsoord, 20 November. Eindelijk zijn de laatste leden van het gezelschap Amerikaansche heeren en dames, dat ten getale van negentig gedurende den geheelen zomer af en aan bij de heeren Noorlander en Van Warendorp (en soms ook bij gebrek aan ruimte bij particulieren) logeerde, vertrokken. Men begrijpt dat het voor ons stil is, want het gaf heel wat vertier in onze gemeente.
Het zijn allen schilders van beroep of uit liefhebberij. Menige schilderij, kunstig en smaakvol afgewerkt, werd door ons bewonderd. Landschappen uit onze omgeving genomen en tafereelen uit het dagelijksch leven, een oudje dat de krant zit te lezen, aan haar schoot een aankomend meisje, dat de attentie van grootmoeder vraagt, dan weer een persoon die met een gretig gezicht naar een visch ziet, die weldra opgedischt zal worden, in een woord te veel om te noemen. Door het poseeren verdiende menigeen ook een aardig duitje.
Was het dus levendig in de huizen en aan den weg, niet minder op ons boezemwater de Waal. De booten die de vroolijke schilders en schilderessen afhuurden, werden door hen met bijzondere benaming beschilderd en als een luchtig windje de golven in de Waal deed krullen, dan leverde een geïmproviseerde zeilwedstrijd een vroolijk gezicht op.
Het valt te begrijpen dat wij hen om vele redenen hartelijk vaarwel en een welgemeend tot weerziens toeriepen. Dit is zeker dat de Amerikanen (meest inwoners van Chicago) het verblijf in onze gemeente beter bevallen dezen zomer, dat den heer Walter Wellman en gezelschap de reis naar de Noordpool.

NB. tekst collectie Maliepaard (foto 197, map385)
Eindelijk zijn de laatste van het gezelschap Amerikaanse schilders en schilderessen vertrokken. Een 90-tal dames en heren zijn hier afwisselend bij Warendorp en Noorlander en bij gebrek aan ruimte ook bij particulieren geweest. Het is nu stil in Rijsoord want dit bracht nogal vertier in onze gemeente.
Menig schilderij, kunstig en smaakvol afgewerkt, wordt door ons bewonderd. Landschappen uit onze omgeving genomen en taferelen uit het dagelijkse leven. Een oudje dat de krant zit te lezen, aan haar schoot een aankomend meisje, dat de attentie van grootmoeder vraagt. Dan weer een persoon met een gretig gezicht dat naar een vis kijkt, dat weldra opgediend zal worden, maar te veel om op te noemen. Door het poseren verdiende menigeen “een aardig duitje”. Hun aanwezigheid was een levendigheid in de huizen en aan de weg.
De boten die de vrolijke schilders en schilderessen afhuurden werden door hen met bijzondere namen beschilderd, en als er door een luchtig windje de golven in de Waal deed krullen. Dan leverde een geïmproviseerd zeilwedstrijdje een vrolijk gezicht op. Het valt te begrijpen dat wij hen om vele redenen hartelijk vaarwel en een welgemeend tot weerziens toe riepen. Het is zeker dat de Amerikanen, meest inwoners van Chicago, deze zomer het verblijf in Rijsoord beter is bevallen dan de Heer Walter Wellman en gezelschap de reis naar de Noordpool.

- Wordt de jeugd door de week al ruimschoots gelegenheid gegeven om snoepcenten te besteden, nu biedt zich hier ook des Zondags gelegenheid daartoe aan en het lijkt wel of het gemunt is op de kinderen die de Zondagschool bezoeken. Moge het voor de ouders eene waarschuwing zijn om nauwkeurig toe te zien hoe de kinderen hunne centen besteden. Van smoepen komt stelen.
- Het mond- en klauwzeer neemt hier aanmerkelijk af.
- Zwijndrecht, 19 November. Het station alhier, dat de halte bij de brug en ook tevens het station, ongeveer half uur uit de kom van het dorp gelegen, vervangt, nadert zijne voltooiing ...;

Nieuwsblad van de Hoeksewaard en IJsselmonde woensdag 21 november 1894 (17de jg. nr. 1757)