rijsoord banner

Rijsoord, 17 Juli. Donderdagavond jl., terwijl aan de Westzijde eenige kinderen aan het spelen waren, kwam daar eene automobiel aan. Alle kinderen vlogen her- en derwaarts, doch de tienjarige M.V., die de automobiel niet had hooren aankomen, werd omver gereden. Een der voor- en achterwielen gingen hem over de beenen, zoodat de knaap per as naar zijne ouderlijke woning vervoerd moest worden. De bestuurder der automobiel trok zich van het geheele geval niets aan, maar tufte steeds door. Het nommer der automobiel is wel bekend.

zaterdag 18 juli 1903 (26e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2657