rijsoord banner

Rijsoord, 8 Maart. Jl. Woensdagnacht had alhier een begin van brand plaats in de vlasdroogerijen van den heer P. De Koning. Spoedig werd dit opgemerkt door den nachtwaker H. Van Gamerden die zich naar de plaats des onheils spoedde, vergezeld van een persoon, die zich ook in de omgeving bevond. Het kostte hun vrij wat moeite eer zij den brand meester waren. "Dit is nu de tweede maal in dezen winter".

zaterdag 9 maart 1895 (18e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1787