rijsoord banner

- Rijsoord, 24 Maart. Mej. C. Plaisier, legde Maandag jl. met goed gevolg te 's Gravenhage het examen in de nuttige handwerken af.

- Bolnes, 24 Maart. De Chr. Jongelingsvereeniging Jonathan hield Zondagavond na afloop harer gewone werkzaamheden een wedstrijd in voordragen. Een 4 tal jongelingen dongen mede naar den prijs, een fraai boek, door den heer Joen, godsdienstonderwijzer alhier, beschikbaar gesteld. Er werd voorgedragen een fragment uit "Dr. St. Paulusrots" van B. ter Haar. Daar een tweetal der voordragers, W. Noordzij en A. Monhemius volgens 't oordeel der juryleden ge...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 25 Maart 1908 (31e jg. No. 3144)