rijsoord banner

- Rijsoord, 26 April. Dinsdagmiddag ontstond in het huis, bewoond door A. De V., aan den Waaldijk, een zware schoorsteenbrand, welke door vereende krachten der buren werd gebluscht. Met minder hulp of op lateren tijd van den dag zou het waarschijnlijk niet zoo best zijn afgeloopen, te meer daar de huiszolder reeds aan het branden was.

- De koopman P. Van G. is Woensdagmiddag wonder boven wonder aan een groot gevaar ontkomen. Langs den Dordtschen Straatweg rijdende, zat hij zoo druk met den naast hem zittende J. De J. te praten, dat beiden in 't geheel geen erg hadden aan den tram. Hoewel deze flink belde, hoorde noch Van G., noch De J. dit, en door den fellen wind en door het gehos van de kar en door hun druk gepraat. Opeens, tot hun schrik, zien zij bij den draai van den tramlijn de locomotief naast zich. Van G. had nog de tegenwoordigheid zijn hit om te halen, waardoor de kar van de locomotief zoo'n duw kreeg, dat De J. van de kar op het hoofd in de sloot schoot, de kar omviel en erg beschadigd werd en het vierjarig zoontje van Van G., dat eveneens op de kat zat, er onder geraakte en eenige kneuzingen opliep.

zaterdag 27 april 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2425