rijsoord banner

- Rijsoord, 22 April. Dinsdagavond j.l. kwam M. v.d. V., zittende op zijne fiets, doch zonder "licht op," den Lagendijk afrijden, toen hij in botsing kwam met een anderen fietser, wiens kar evenmin van licht voorzien was. Beiden reden tegen elkaar, zoodat v.d. V., op den grond viel en zich zoodanig aan een der beenen bezeerde, dat hij per as huiswaarts vervoerd moest worden. De tweede fietser scheen zijn weg vervolgd te hebben, althans er was geen spoor meer van hem te zien.

- Gisteren slaagde te Rotterdam voor het onderwijzersexamen de heer L.J. Visser alhier.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 23 april 1904 (27e jg. No. 2735)