rijsoord banner

- Ridderkerk, 3 October. Ds. A.H. De Klerk, predikant bij de Ned. Hervormd gemeente alhier, is beroepen bij die gemeente te Ouddorp.

- Rijsoord, 3 October. De heer A. Nugteren, onderwijzer alhier, staat bo. 2 op de voordracht tot benoeming van een onderwijzer aan de tweede tusschenschool G. te Rotterdam.

- Bolnes, 2 October. In de afgeloopen maand September zijn er met de stoombooten der reederij Fop Smit en Co van dit veer vervoerd 3364 personen en met andere booten, die ook aan dit veer aanleggen 350 personen.

- A.s. Dinsdag, aldus verneemt men, zal de school met den Bijbel der Chr. Geref. gemeente alhier, waarvan de heer G. Van Altena van Gorinchem als hoofd zal optreden, plechtig geopend worden. Het aantal tot nu toe ingeschreven leerlingen bedraagt 55.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 4 oktober 1890 (13e jg. No. 1328)