rijsoord banner

- Rijsoord, 28 November. Zondagmorgen j.l. had, na de godsdienstoefening in de consistorie der Gereformeerde Kerk door stemgerechtigde lidmaten de verkiezing plaats van ouderlingen en diakenen. De uitslag is, dat gekozen zijn tot ouderling de heeren Jb. de Koning, Ps. van Gelder en Adr. de Jong Dz. en tot diakenen de heeren T. Sneep en B. de Koning Pz.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 29 november 1905 nr. 2902 (28e jg.)