rijsoord banner

- Ridderkerk, 28 November. Heden avond werd alhier in "de Steeg" een proeve genomen met straatverlichting door middel van zelfontwikkelend gas. Deze proeve voldeed in vele opzichten. Het licht was helder en liet tot op ongeveer 50 Meter afstands van de lantaarn zijnen invloed gelden.

- Rijsoord, 23 November. Tot predikant bij de Ned. Hervormde gemeente alhier is beroepen ds. K.J.W. Posthumus Meijjes, predikant bij die gemeente te Heinenoord.

woensdag 24 november 1897 (20 jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde