rijsoord banner

- Ridderkerk, 26 Februari. De negociant Teunis De Jong uit "de Zwaan", die hier een paar malen in de week zijne waren, als potten en pannen en ander aardewerk alsmede petroleum komt rondventen, had ll. Dinsdag het ongeluk, dat bij het omdraaijen zijn wagen met hit van den hoogen Molendijk tuimelde. De koopman moest het lijdelijk aanzien, dat het grootste deel van zijn koopwaar beschadigd of gebroken werd. Het geleden verlies, dat op ongeveer 100 gld. werd geschat is voor den man, die stuivertje bij stuivertje zijn verdiensten bijeen moet halen, waarlijk niet gering te achten.

- Mej. W.M. Van Nes, benoemd tot onderwijzeres aan den Pruimendijk (Hoofd de heer Verkerk) heeft hare benoeming aangenomen en hoopt 1 April a.s. in functue te treden.

- Het getal kiezers zal volgens de nieuwe kieswet 659 bedragen. Volgens de oude wet waren er 355.

zaterdag 27 februari 1897 (20e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1991