rijsoord banner

- Rijsoord, 8 Augustus. De heer Van den Kieboom, candidaat tot den Heiligen Dienst te Utrecht, hoopt Zondagmorgen a.s. de godsdienstoefening te leiden in de Ned. Herv. kerk.

- Ter vervanginging van W. Nugteren Jz., in tot adsistent-postbode aangesteld Adrs. de Ruiter.

- Hendrik-Ido-Ambacht, 8 Augustus. Vrijdagavond l.l. is door het bestuur der Ned. Herv. Zondagsschool "Obadja" alhier het nieuwe vaandel hunner vereeniging in ontvangst genomen. Zoowel de afwerking als de civiele prijs geven het bestuur alle reden tot tevredenheid. Het vaandel van ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 9 augustus 1905 (28e jg. No. 2870)