rijsoord banner

- Rijsoord, 1 Mei. Mejuffrouw E.S.J. Leenheer alhier, heeft heden te 's-Gravenhage met goed gevolg ezamen voor onderwijzeres afgelegd.
- Het aardappelpooten is gedaan. In enkele tuintjes komen de vroege reeds uit den grond. In de groenende en reeds grasrijke weiden huppelt menig stuk vee. Met de aalvangst uis men deze week begonnen. Warm weer wordt daarvoor zeer verlangd.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 3 mei 1890 nr. 1284 (13e jg.)