rijsoord banner

.DORDRECHT, 28 September.
BRIEVEN VAN GERRIT.
XXIV.
Indien ik tot nu toe gezwegen heb van de Vredesconferentie, dan is dat niet, omdat ik deze...

... Ik had nauwelijks mijn kaartje gepousseerd: G. Barendse (Gerard du marche Vert), Dordrecht.
of ik werd vriendelijk ontvangen in het kabinet van Nelidoff, met win ik over de meest

.. Want de vreemdeling vindt nu eenmaal alles heel komiek in ons land. Hoe gezellig zullen de Amerikaansche dames — teruggekeerd in de Far West, hunne stadgenooten vertellen van het vriendelijke stadje aan de Merwe, in Holland, waar zij, bij het schilderen van gemeentewege een bediende in livrei te harer beschikking kregen...

G. v.d. G.

De Dordrechtsche Courant 30-9-1907