rijsoord banner

Rijsoord, 15 Augustus.
Heden namiddag sloegen een span onbeheerd staande paarden met boerenwagen, van het erf van B. Nugteren af, langs den Waaldijk op hol. Zeer spoedig was het bovenste deel van dien wagen uit elkander en holden de paarden met het andere gedeelte door, tot aan den Straatweg bij de wed. P. Rijsdijk, alwaar zij door F. Van der Pol werden gegrepen. Hoezeer het druk op den weg was, liep het nog zonder verdere ongelukken af. Een waarschuwend voorbeeld, vooral in dezen drukken tijd, om toch goed toe te zien.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 17 augustus 1892 (15e jg.)