rijsoord banner

De baldadige jeugd.

Een jonge Zwitsersche schilderes, dezen zomer in Holland om studies te maken, kreeg, toen zij in de warme Octoberdagen bij Enkhuizen buiten zat te schetsen, onder meerdere projectielen een groote harde kool tegen het achterhoofd, die haar, ofschoon uiterlijk letsel niet zichtbaar was, de hevigste pijnen veroorzaakte.
En daarmee was het niet uit. Deze jonge dame, die gewend was van ’s morgens vroeg tot den avond hard en geregeld te werken, kan sedert dezen dag tot haar wanhoop niets van beteekenis meer uitvoeren. Dezer dagen vertrok zij naar huis om zich onder behandeling van haar dokter te stellen. Een nieuw slachtoffer dus van de baldadigheid onzer straatjeugd.

De Dordrechtsche Courant 11-11-1908