rijsoord banner

- Rijsoord, 30 Juni. Door de Rotterdamsche Tramweg-Maatschappij zijn bij de overwegen borden geplaatst met opschrift: "Geef acht! Tramkruisweg".

- Heerjansdam, 30 Juni. Woensdag 24 Juni l.l. werd ons gemeente vereerd met een bezoek van Zijne Excellentie den heer Staatsraad l.b.d. Commissaris der Koningin. Na een verblijf van ongeveer 45 min. en na onder meer een bezoek gebracht te hebben aan de openbare lageren school alhier, vertrok Z. Kn. naar Zwijndrecht.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 1 Juli 1908 (31e jg. No. 3172)