rijsoord banner

- Rijsoord, 15 November. Door stemgerechtigde lidmaaten der Ned. Hervormde gemeente alhier zijn tot notabelen herkozen de heeren W. Nugteren en C. Karsseboom en gekozen de heer C. Van Gilst Pz.
- Eenige melkboeren alhier zijn tot besluit gekomen, hunne melk weder als vroeger, voor acht cent den liter te verkoopen.
- Heden morgen ontstond bij den heer A. De Zeeuw alhier brand in de vlasdrogerij. Eenige arbeiders van den heer C. v. Nes, die het onheil aanzagen, konden den brand nog met eenige emmers water blusschen.
- Met het oog op de uitbreiding der vlasrooting in de Waal heeft de heer C. Van Nes land, gelegen aan de Waal, voor dit doel aangekocht.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde zaterdag 16 november 1895 (18e jg.)