rijsoord banner

- Ridderkerk, 13 September. Heden namiddag had alhier aan den Oostendam een ernstig ongeluk plaats. De heer J.S. [= Jacobus Pieter Snaauw, ongehuwd, commissionair, E19, geboren H.I. Ambacht, 45 jaar] vlashandelaar, wonende aan den Pruimendijk alhier, wilde den tweeden loop van zijn tweeloops jachtgeweer laden. Door een ongelukkig toeval ging de eerste loop, die hij juist geladen had, onverwacht af. Het schot trof hem onder de kin in den hals en verbrijzelde de hersenen, zoodat de heer J.S. in eens dood was. Eerdaags zou de ongelukkige zich in den echt begeven.

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 17 september 1890 (13e jg.)