rijsoord banner

Rijsoord, 5 Juli. Woensdagmorgen jl. leverde ons liefelijk gelegen plaatsje een schouwspel op, hetwelk nooit te voren hier gezien in. Omstreeks 10 uur in den morgen arriveerden een vijftigtal pontonniers met het noodige materiƫel. Hun komst was, ten eerste het slaan van een brug over de Waal. In anderhalf uur tijds was de Rijsoordsche straat met den straatweg verbonden en reden de wagens, bespannen met paarden, over de gemaakte brug. Na het afbreken ervan kregen de vermoeide manschappen rust, in welken tijd zij hun honger en dorst kouden stillen en lesschen. Het tweede gedeelte van hun werkzaamheden bestond uit het transporteeren van paarden en materiƫel over de Waal. Hiervoor werd dit gedeelte van de Waal gekozen, gelegen achter het z.g. "Oude Spul" aan den Waaldijk. Het behoeft voorzeker niet vermeld te worden, dat dit alles heel wat toeschouwers lokte.

zaterdag 6 juli 1901 (24e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2445