rijsoord banner

- Rijsoord, 24 Januari. Op de Zanguitvoering het vorige jaar te Meerkerk gehouden, bracht "Oefening en Uitspanning" van Rijsoord als keurnumemr ten gehoore "Ons Vaderland." Genoemd keurnummer droeg zoodanig de goedkeuring weg van het hoofdbestuur van den Bond, dat het als ensemblestuk zal gezonden worden op de algemeene uitvoering van de bij den Bond van aangesloten zangverenigingen in Augustus a.s. in Oud-Beierland te houden.

- Voor de leden der afdeeling Eiland IJselmonde de van Holl. Maatsch. van Landb. zal de heer A. Bos, zuivelconsulent optreden en wel op Vrijdag 28 Februari a.s. des avonds 6 uur, in de zaal van den heer Van Warendorp alhier. De heer Bos zal spreken over "Veeteelt" en bepaald vele hoorders tellen, die weten over zoo'n belangrijk onderwerp wat goeds van den heer Bos te kunnen hooren.

zaterdag 25 januari 1896 (19e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 1879