rijsoord banner

- Rijsoord, 4 Augustus. Gedurende de maand Juli jl. werden op het hulptelegraafkantoor behandeld 108 telegrammen, t.w. 49 verzonden en 59 ontvangen.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard zaterdag 05-08-1911