rijsoord banner

- Rijsoord, 5 April. De zangvereenigingen "Leeft des Heeren" alhier en "De Lofzang" van H.-I.-Ambacht, gevaen Maandagavond jl. in de bijzondere school alhier eene uitvoering.

- Bolnes, 5 April. Aanstaanden Vrijdagavond 8 April, tusschen 7 en 9 ure, zal het hoofd der openbare school alhier zitting houden tot het aannemen van nieuwe leerlingen.

- Zwijndrecht, 5 April. Op de op 28 maart gehouden verkiezing voor de Kamers van Arbeid werden uitgebracht voor de Bouwbedrijven ...

Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard, IJselmonde woensdag 6 april 1904 (27e jg. No. 2730)