rijsoord banner

- Rijsoord, 16 Februari. Het achtjarige zoontje van C. van Die vermaakte zich j.l. Zaterdagmiddag op eene sloot met sleetje-rijden. Het waagde zich op het ijs in de Waal, tot het in een wak reed en jammerlijk verdronk.
- A.s. Zondagmorgen zullen in de Ned. Herv. Kerk de nieuwgekozen kerkeraadsleden bevestigd worden, terwijl des middags de bediening van denn Heiligen Doop zal plaats hebben.

Nieuwsblad voor de Hoeksche Waard woensdag 17-02-1909 (no. 3236)