rijsoord banner

- Rijsoord, 29 Juli. Door den heer J.J. Hooimeijer werd den 2 Juli jl. een flesch Waalwater ter beoordeling als drinkwater gedeponeerd op het Scheikundig laboratorium van den heer K.G.W. de Bosson, Apotheker te Dordrecht. Het resultaat van dit onderzoek luid als volgt: Het water is groen gekleurd en stinkt. Nadat het water eenigen tijd in rust is gelaten, komt de stof, die het water groen kleurt, boven drijven. Ook door filtratie is het water hiervan te brvrijden. Het aldus gefiltreerde water is nog niet geheel ongekleurd en stinkt nog. Het scheikundig onderzoek toont aan, dat het water meer dan de dubbele hoeveelheid organische stof bevat, die drinkwater bevatten nmag en bovendien ammoniak. De groene stof microscopisch onderzocht, blijkt van plantaardigen oorsprong te zijn. Het water is als drinkwater af te keuren, omdat het stinkt en rottende stoffen bevat.

- Naar men verneemt, komt de heer L.W. Lodder alhier als no. 2 voor op de voordracht ter benoeming van een onderwijzer aan de openbare school te Ridderkerk..

woensdag 30 juli 1902 (25e jg.) Nieuwsblad gewijd aan de belangen van De Hoeksche Waard en IJselmonde No. 2556